Ανακοινώσεις  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 25/9/2018 (04/08/2018)
 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Βρίσκεστε στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 'Νευρολογικά Νοσήματα-Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις' που προσφέρεται από το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η παροχή της απαραίτητης γνώσης και η καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων σε επαγγελματίες υγείας ώστε να διασφαλιστεί σε νευρολογικούς και νευροχειρουργικούς ασθενείς παροχή φροντίδας υγείας βασισμένη σε πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα και ενδείξεις.

Η ι
στοσελίδα αυτή έχει σχεδιαστεί για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για οποιαδήποτε ερώτηση χρησιμοποιείστε την ηλεκτρονική διεύθυνση ebnd@teiath.gr.

Η Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος και όλα τα μέλη του Τμήματος Νοσηλευτικής ελπίζουν να σας φανούν χρήσιμοι.